VAd ar.369.jpg
 

Vad är Göra Sverige?

Göra Sverige är en verktygslåda för dig som arbetar direkt eller indirekt med kulturmiljöfrågor eller bara är intresserad av hur vi värnar, skapar och utvecklar kulturarv.

Den här verktygslådan är producerad med hjälp av många olika aktörer inom kulturmiljösektorn. Ansvariga är Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Länsmuseet Stockholm.

Metoder.392.jpg

Metoder, verktyg och Checklista

Allt kulturmiljöarbete påverkas av värderingar. De kommer till uttryck i de lagar och riktlinjer som finns, i tjänstemännens sätt att tolka och omsätta dessa i praktik, i debatter och meningsskiljaktigheter kring kulturmiljöfrågor. När värderingar tydligt redovisas kan de också diskuteras. Här följer några metoder för ökad öppenhet kring värdegrund i kulturmiljöarbetet.

Läs mer och testa en metod >>

Ladda ner, printa och använd!

På hemsidan kan du hitta olika verktyg och metoder som du kan ladda hem. Det kan vara frågekort eller en metodtärning. Klicka bara på ikonen så öppnas pdf:n i ett nytt fönster.

 
Pilen_mtext_2-01.png
 
grodor2.362_3.jpg
 

Vad är Kulturarv?

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Uttrycken kan vara historiska spår, objekt eller företeelser. Kulturarv kan också beskrivas som förutsättningar för eller resultatet av dynamiska samtal eller förhandlingar om samhällets utveckling.

Här berättar vi mer om kulturarvsbegreppet >>

 
 
Kulturmiljo.350.jpg

Vad är Kulturmiljö?

Kulturmiljö är hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är knutna till platsen.

Här berättar vi mer om kulturmiljö >>

 
 
glajjer.308.jpg
 

Hur kan vi arbeta inkluderande i våra beslut

Utifrån vilken kunskap fattas besluten? Vilka deltar i besluten? Vilka föremål och miljöer bevaras i landskapet och på museer? Vem representeras i de kunskapsunderlag som tas fram? Vilken information om vad och vem sprids? Det här är några frågor som kan ge stöd i ett aktivt inkluderande arbete.

Här delar vi med oss av metoder och perspektiv>>

 
 
samtalet2.334.jpg

Samtalet

Några sätt att utbilda, samtala och samverka kring utgångspunkter för kulturmiljöarbete.

Ett exempel kan vara:
”hej - vill ni komma och träffa oss och…”

Läs om och hitta exempel här >>

 
 
case409_2.jpg
 

Case

Ett case är ett belysande exempel. Här har vi samlat case som visar på olika sorters utmaningar i kulturmiljöarbetet.

Läs mer >>

 
 
Bild8_2.jpg

Nyckeltexter Kalejdoskop

Det mycket som styr hur vi arbetar och det finns mycket som kan inspirera oss. Här har vi samlat listor över styrdokument, konventioner, metoder som andra tagit fram och en litteraturlista som du kan använda om du vill fördjupa dig vidare i inkluderande kulturmiljöarbete. Skapa gärna dina egna listor med de här som inspiration!

Läs mer >>